Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied
Spis Treści
 1. Stake SWOP
  1. Stake SWOP-farming Reward
  2. Stake nagrody Early-bird
  3. Stake SWOP z portfela
  4. Stake Governance Reward
 2. Unstake SWOP
 3. Głosowanie na podział puli (pool weight)
 4. Głosowanie na nową pulę
 5. Anulowanie głosu

Stake SWOP

Stakowanie SWOP generuje dodatkowy dochód w tokenie SWOP i daje Ci możliwość głosowania na wagi puli (pool weight).

Stake SWOP-farming Reward

Jeśli uprawiasz SWOP, jesteś uprawniony do nagrody za uprawianie w tokenie SWOP governance.

 1. Podłącz swój portfel za pomocą Waves Keeper lub Waves Exchange.
 2. W menu bocznym wybierz Farming → Farming SWOP.
 3. Znajdź pulę, w którą zainwestowałeś. Pod nagłówkiem SWOP Reward kliknij Stake.
 4. Podpisz dwie transakcje: w pierwszej zażądaj wypłaty nagrody, a w drugiej ją postaw.

Możesz postawić tylko całą dostępną nagrodę. Jeśli chcesz postawić część nagrody, zgłoś się po nią, a następnie postaw określoną kwotę ze swojego portfela.

Stake nagrody Early-bird

Jeśli zapewniłeś płynność finansową przed uruchomieniem tokena SWOP, jesteś uprawniony do nagrody early-bird w tokenie SWOP governance. Nagroda ta jest odblokowywana stopniowo w ciągu roku od uruchomienia.

 1. Podłącz swój portfel za pomocą Waves Keeper lub Waves Exchange.
 2. W menu bocznym wybierz Konto → Nagrody Early-bird.
 3. Kliknij Stawka.
 4. Podpisz dwie transakcje: pierwszą, w której odbierzesz swoją nagrodę, i drugą, w której ją postawisz.

Możesz postawić tylko całą dostępną nagrodę. Jeśli chcesz postawić jej część, zgłoś się po nagrodę, a następnie postaw określoną kwotę ze swojego portfela.

Stake SWOP z portfela

 1. Połącz swój portfel z Waves Keeper lub Waves Exchange.
 2. W menu bocznym wybierz ‘Governance → Staking’.
 3. Na kafelku Governance kliknij Stake.
 4. Określ ilość SWOP, którą chcesz postawić.
 5. Kliknij Stake i podpisz transakcję.

Stake Governance Reward

Jeśli stakowałeś SWOP, masz prawo do nagrody za zarządzanie w postaci tokena SWOP.

 1. Połącz się ze swoim portfelem za pomocą Waves Keeper lub Waves Exchange.
 2. W menu bocznym wybierz Governance → Staking.
 3. Na kafelku nagrody kliknij Stake.
 4. Kliknij Stake i podpisz transakcję.

Unstake SWOP

Uwagi:

 • Nie możesz wycofać swoich SWOP z głosowania. Najpierw anuluj swój głos lub zmniejsz kwotę głosu.
 • Nie możesz również wycofać SWOP, które zostały zaliczone w ostatnim głosowaniu. Anuluj swój głos lub zmniejsz liczbę głosów, a będziesz mógł je zdjąć po zakończeniu bieżącego głosowania.
 1. Podłącz swój portfel za pomocą Waves Keeper lub Waves Exchange.
 2. W menu bocznym wybierz Governance → Staking.
 3. Na kafelku Governance kliknij Unstake.
 4. Określ ilość SWOP, którą chcesz uwolnić.
 5. Kliknij przycisk Unstake i podpisz transakcję.

Głosowanie na podział puli (pool weight)

Jeśli stakujesz SWOP, możesz głosować na podział nagród za farming SWOP między pule płynności. Wyniki głosowania są zliczane raz w tygodniu. Przez kolejne 7 dni dostawcy płynności z każdej puli są nagradzani SWOP w zależności od wyników głosowania.

Możesz rozdzielić swoje stakowane SWOP między wiele puli.

⚠️ SWOP tokeny, które zostały uwzględnione w wynikach głosowania, zostają zamrożone: nie będziesz mógł ich odblokować do końca następnego okresu głosowania.

Dowiedz się więcej o zasadach głosowania

 1. Podłącz swój portfel za pomocą Waves Keeper lub Waves Exchange.
 2. W menu bocznym wybierz Governance → Pool weight voting.
 3. W nagłówku Pool weight voting wybierz pulę i kliknij Change vote. Jeśli nie widzisz puli, na którą chcesz zagłosować, kliknij Select another pool.
 4. Określ liczbę SWOP, na którą chcesz głosować.
 5. Kliknij Vote i podpisz transakcję.

Głosowanie na nową pulę

Jeśli posiadasz tokeny SWOP, możesz głosować za lub przeciw dodaniu nowej puli. Te same tokeny SWOP mogą brać udział w głosowaniu na wagę puli oraz w kilku głosowaniach na nowe pule. [Dowiedz się więcej o zasadach głosowania].(https://medium.com/swop-fi/swop-fi-governance-voting-for-pool-weights-e428c106c566)

 1. Podłącz swój portfel za pomocą Waves Keeper lub Waves Exchange.
 2. W menu bocznym wybierz Governance → New pool voting.
 3. W nagłówku Active wybierz pulę i kliknij Yes. Jeśli jesteś za dodaniem puli, kliknij Yes; jeśli nie, kliknij No.
 4. Określ liczbę SWOP, które mają być głosowane na pulę.
 5. Kliknij Vote i podpisz transakcję.

Anulowanie głosu

Aby zresetować swój głos na daną pulę, zmień liczbę głosujących SWOP na 0. Zobacz poprzednie sekcje Głosowanie na udział puli i Głosowanie na nową pulę.
Zaproponuj zmiany poprzez portal GitHub lub skontaktuj się pisząc na email lub Telegram.