Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Kontakt:

contact@wxpl.club

Telegram WavesPolska

Liczymy na wsparcie ze strony społeczności. Mile widzane są wszelkiego rodzaju sugestie oraz pomoc. Strona w całości dostępna na portalu Github, dzięki czemu możesz w łatwy sposób przyczynić się do rozwoju projektu: Publiczne Reposytorium WavesPolska

Wszystkie materiały znajdujące się na tej stronie są dostępne bezpłatnie i mogą być rozpowszechniane bez ograniczeń wyłącznie do użytku niekomercyjnego.

Żadna z informacji przedstawionych na naszej stronie nie powinna być traktowana jako wiążąca oferta, czy porada finansowa lecz jako zaproszenie do zapoznania się z systemem Waves.Exchange ©2022