Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

swop-logo

Swop.fi to Automated Market Maker (AMM), który pozwala użytkownikom na natychmiastową wymianę tokenów bez konieczności tworzenia zleceń i czekania na ich realizację.

Swop.fi łączy w sobie kilka rodzajów puli płynności. Każda pula płynności jest zaimplementowana jako inteligentny kontrakt. Kurs wymiany jest ustalany na podstawie algorytmicznej wyceny i zależy tylko od ilości tokenów przechowywanych w inteligentnym kontrakcie. Pule używają różnych formuł obliczania cen, które są najbardziej odpowiednie dla każdej konkretnej pary tokenów.

Swop.fi jest oparty na łańcuchu Waves. Dzięki temu transakcje mogą być dodawane w ciągu zaledwie kilku sekund, a opłata sieciowa za wywołanie smart kontraktu wynosi tylko 0,005 WAVES.

Opłata za wymianę wynosi 0,3% kwoty wymiany (0,05% dla USDT-USDN i USDC-USDN). 60% opłat pozostaje w puli i staje się nagrodą dla dostawców płynności. Pozostałe 40% opłat jest wykorzystywane do kupowania SWOP w puli SWOP-USDN i wypłacania nagrody za zarządzanie dla tych, którzy zdeponowali swoje tokeny SWOP na Governance Staking.

Projekt jest otwarty dla dostawców płynności: każdy może uzupełniać pulę i zarabiać na opłatach i nagrodach w SWOP.
Zaproponuj zmiany poprzez portal GitHub lub skontaktuj się pisząc na email lub Telegram.


Table of contents