Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

tsunami

Wprowadzenie

Tsunami Exchange to pierwsza giełda wieczystych kontraktów terminowych na Waves Blockchain. Umożliwia ona handel na rynkach wieczystych kontraktów terminowych z dźwignią finansową o współczynniku do 10. Tsunami pozwala na handel kontraktami terminowymi na kryptowaluty, NFT i towary (ropa, złoto, gaz itp.) Dzięki działaniu na Waves Blockchain, ułatwia szybkie transakcje i niskie opłaty transakcyjne.

Wieczyste kontrakty terminowe (Perpetual Futures)

Kontrakty futures są instrumentami pochodnymi, co oznacza, że nie są one rzeczywistym aktywem - po prostu podążają za ceną danego aktywu. Tradycyjne kontrakty terminowe mają określoną datę wygaśnięcia, a cena kontraktu terminowego będzie zbliżać się do rzeczywistej ceny instrumentu bazowego w miarę zbliżania się tej daty.

Wieczyste kontrakty terminowe nie mają daty wygaśnięcia, co czyni je bardzo wygodnymi, jeśli chcemy utrzymać aktywa bez konieczności myślenia o ich wygaśnięciu.

Kontrakty terminowe pozwalają inwestorom spekulować na ruchach cenowych składnika aktywów bazowych bez posiadania go na własność, poprzez zakup (long) lub sprzedaż (short) kontraktu.

INFO

Ten dokument jest w trakcie opracowywania. Zespół stara się na bieżąco aktualizować zawarte tu informacje, uwzględniając najnowsze osiągnięcia. Ze względu na iteracyjny charakter naszego procesu rozwoju, niektóre implementacje mogą różnić się od tego, co jest wymienione w tym dokumencie. Jeśli zauważyłeś taki problem, zgłoś go na naszej grupie Telegram.


Table of contents