Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

image


\

Twitter Telegram Medium

The Heraclitus Project to zbiór stokenizowanych derywatów włączających w swoją wartość procent składany (Tokenized Compound Interest, TCI)

TCI daje inwestorom możliwość konsolidowania nagród z tokenów takich jak sNSBT, sVIRES, sWX oraz tokenów LP bezpośrednio w wartości stokenizowanego procentu składanego (TCI).

Dzięki takiemu rozwiązaniu inwestor otrzymuje zbywalny token, który w swojej wartości uwzględnia odsetki złożone z regularnej dystrybucji nagród łącznie z wartością bazowego aktywa (BA). Dodatkowo, regularne auto-buy tworzy presję zakupową dla danego aktywa bazowego, zwiększając również w ten sposób wolumen transakcji.

Spis Treści
 1. Mintowane wartości BA_TCI
 2. Cena BA_TCI
 3. Uproszczony przykład działania
 4. Pierwsze publikacje
 5. FAQ
  1. Co to jest BA_TCI?
  2. Czym jest derywat?
  3. Jak formowana jest cena stokenizowanego procentu składanego?
  4. Po co uwzględniać procent składany w tokenie?
  5. Jak zostanie rozwiązany problem różnicy w kursie BA_TCI i ceny w smart kontrakcie?
  6. Kolejne pytania zostaną uzupełnione po publikacji artykułu.

Mintowane wartości BA_TCI

Mintowana wartość BA_TCI jest tworzona na podstawie stosunku ilości tokenu bazowego w stakingu do ilości aktywów BA_TCI w obiegu. Procent składany w puli jest naliczany po każdej dystrybucji nagród (nie częściej jak co 24h) i dodawany do puli w skarbcu, przy czym dodatkowe BA_TCI nie jest emitowane. Dzięki takiemu mechanizmowi wartość wcześniej wymintowanego BA_TCI wzrasta, odzwierciedlając stan skarbca smart kontraktu.

gdzie:

BA_TCI to stokenizowany procent składany + aktywo bazowe

BA Supply to stan aktywa bazowego w skarbcu sc

W każdym momencie można wymienić swoje udziały na aktywa bazowe lub na USDN, tzn. wymienić posiadane aktywa BA_TCI na aktywa tokenu bazowego lub na USDN po nowym, wyższym kursie.

Aby ułatwić swobodny obrót BA_TCI powstanie Market Maker na WavesExchange, który będzie oferował obrót zgodnie z ceną ze smart kontraktu.

Różnica w cenie BA_TCI w momencie rozpoczęcia i zakończenia stakowania będzie stanowić Twój dochód. Różnica ta, do aktywa bazowego może być wyłącznie dodatnia.

Cena BA_TCI

Cena stokenizowanego procentu składanego jest formułowana następująco:

gdzie:

BA Price to kurs / cena aktywa bazowego

BA to aktywo bazowe

TCI to stokenizowany procent składany

BA_TCI w smart kontrakcie zawsze będzie odzwierciedlać cenę aktywa bazowego + skonsolidowane aktywo bazowe zakupione z dystrybuowanych nagród BA. Należy pamiętać, że będzie to w pełni przejrzyste i weryfikowalne w łańcuchu Waves.

UWAGA: BA_TCI to stokenizowany procent składany. W związku z czym, derywat BA_TCI podlega swobodnej zbywalności, na tej samej zasadzie, jak każdy inny token w ekosystemie Waves. Twórcy projektu nie są w stanie kontrolować, przewidzieć czy regulować otwartego rynku DEX na Waves Exchange.

Uproszczony przykład działania

Stakując instrument bazowy sNSBT, smart kontrakt wydaje derywat sNSBT_TCI reprezentujący udział stakowanego sNSBT w skarbcu TCI. Następnie po każdej dystrybucji nagród, które wydawane są z pochodnej sNSBT, zostaje automatycznie dokupiona dodatkowa ilość sNSBT, zwiększając tym samym wartość tokenu sNSBT_TCI.

Częstotliowść automatycznego procentu składanego jest uzależniona od częstotliwości dystrybuowanych nagród z sNSBT.

Poniższa tabela przedstawia proces generowania nowych derywatów sNSBT_TCI przez okres 8 dni, przy założeniu +1% wartości procentu składanego co 24h.

Day Staking sNSBT Total sNSBT staked sNSBT_TCI per 1 sNSBT sNSBT_TCI issued sNSBT_TCI in circulation sNSBT Treasury Supply +1% CI per 24h (sNSBT auto-buy)
0 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0100
1 2,0000 3,0000 0,9967 1,9802 2,9802 3,0100 3,0401
2 4,0000 7,0000 0,9803 3,9212 6,9014 7,0401 7,1105
3 8,0000 15,0000 0,9706 7,7647 14,6661 15,1105 15,2616
4 16,0000 31,0000 0,9610 15,3757 30,0418 31,2616 31,5742
5 32,0000 63,0000 0,9515 30,4469 60,4887 63,5742 64,2100
6 64,0000 127,0000 0,9420 60,2909 120,7796 128,2100 129,4921
7 128,0000 255,0000 0,9327 119,3879 240,1675 257,4921 260,0670
 1. W dniu 4 Dawid zastakował 16 sNSBT przez smart kontrakt sNSBT_TCI.
 2. Na podstawie tego depozytu, smart kontrakt wydał Dawidowi 15,3757 sNSBT_TCI, którego wartość odpowiada udziałowi 16 sNSBT w skarbcu sNSBT_TCI.
 3. 24h po zastakowaniu sNSBT w puli, nastąpiła dystrybucja nagród z sNSBT (gNSBT). Smart kontrakt automatycznie zamienił USDN z dystrybucji na sNSBT po rynkowym kursie.
 4. Wartość 15,3757 sNSBT_TCI, które posiada Dawid są teraz warte 16,16 sNSBT. Tokeny, które posiada Dawid zwiększyły swoją wartość zgodnie ze wzorem określającym cenę BA_TCI.

Pierwsze publikacje

Mamy przyjemność potwierdzić, że jako pierwszy zostanie opublikowany derywat sNSBT_TCI. Aktywacja smart kontraktu zostanie poprzedzona artykułem wyjaśniającym mechanikę działania.

W najbliższym czasie jest planowana również publikacja roadmapy The Heraclitus Project. Mamy nadzieję zostać ciepło przyjęci w społeczności ekosystemu Waves.

Jeśli zainteresowała Cię nasza propozycja, zapraszamy na profil na Twitterze, Grupę oraz Kanał na Telegramie.

Cieszymy się, że jesteś z nami!

FAQ

Co to jest BA_TCI?

BA_TCI to skrót określający stokenizowany procent składany aktywa bazowego np. sNSBT_TCI.

BA to skrót od “Base Asset”.

TCI to skrót od “Tokenized Compound Interest”.

Czym jest derywat?

Derywat (ang. derivative) to rodzaj instrumentu finansowego, niebędącego papierem wartościowym, którego wartość uzależniona jest od aktywa bazowego.

Jak formowana jest cena stokenizowanego procentu składanego?

Odpowiedź znajdziesz TUTAJ.

Po co uwzględniać procent składany w tokenie?

Stokenizowany procent składany zwalnia inwestora z konieczności ręcznego reinwestowania zysku generowanego przez instrument bazowy oraz daje możliwość posiadania aktywa, które jako token może zostać reinwestowane we wszystkie produkty w systemie Waves DeFi (pule płynności, protokoły pożyczkowe, algorytmy handlujące itp.)

Jak zostanie rozwiązany problem różnicy w kursie BA_TCI i ceny w smart kontrakcie?

We wczesnym etapie tworzenia rynku TCI, zostaną aktywowane algorytmy Market Maker, które automatycznie będą sprzedawać i skupywać tokeny TCI po cenie ze smart kontraktu. W trakcie rozwoju projektu, oraz stabilizacji rynku zostanie uruchomiona dodatkowa możliwość zamiany dowolnego BA_TCI na jego równowartość ze skarbca, po cenie ze smart kontraktu - na podobnej zasadzie jak Neutrino Swap. Takie rozwiązanie zostanie zaimplementowane z wykorzystaniem tokenu, oferowanego w IDO, który poza funkcją Governance, będzie miał również funkcjonalność podobną do tej, jaką ma token NSBT w protokole Neutrino.

Kolejne pytania zostaną uzupełnione po publikacji artykułu.




Waves Polska obejmuje patronatem The Heraclitus Project. Informacje o nowościach oraz zmianach będą publikowane na stronie wxpl.club.


Table of contents