Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

vTokens

vTokens Zaawansowana funkcjonalność do zarządzania depozytem

Co to są vTokeny?

vToken reprezentuje Twój udział w całkowitym depozycie jednego aktywa. Po wpłaceniu środków do protokołu, możesz wyeksportować ekwiwalent swojego depozytu w formie vToken, jeśli chcesz przenieść, handlować lub wymienić swoją pozycję pożyczkodawcy.

vTokeny są tokenami oprocentowanymi, co oznacza, że ich wartość stale rośnie w miarę jak oprocentowanie jest stosowane do otwartych pożyczek. Jako standardowe tokeny Waves, vTokeny mogą być przenoszone i handlowane w całym ekosystemie.

vTokeny są Twoim “dowodem wpłaty (paragon)”: utrata dostępu do vTokenów automatycznie oznacza utratę prawa do żądania zwrotu wpłaconych środków.

Czy potrzebuję vTokenów?

Krótka odpowiedź brzmi: “najprawdopodobniej nie”. Jest to zaawansowana funkcjonalność do manipulacji pozycji pożyczkodawcy, jak przeniesienie go do innego portfela lub sprzedaży na otwartym rynku.

vTokeny podlegają zaokrągleniu. Minting i odkupienie powinny zazwyczaj skutkować taką samą ilością aktywów, ale ze względu na arytmetykę liczb całkowitych, może to spowodować zaokrąglenie w dół o nie więcej niż 1 satoshi (waveslet, pauli, wei, itp.).

Jakie są efekty uboczne pożyczania poprzez posiadanie vTokenów?

Kiedy eksportujesz swój depozyt w formie vTokenów, system smart kontraktu nie może efektywnie śledzić, kto jest jego właścicielem, dlatego Twoja siła pożyczkowa jest zmniejszona, vTokeny nie generują nagród VIRES.

Co mogę zrobić z vTokenami w ramach protokołu?

vTokeny mogą być użyte do uzupełnienia Twojego depozytu, vTokeny mogą być wymienione na bazowe aktywa.
Zaproponuj zmiany poprzez portal GitHub lub skontaktuj się pisząc na email lub Telegram.