Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

WavesPolska – SecureConnection

Czym jest WXPL SecureConnection?

WXPL SecureConnection to usługa VPN (Virtual Private Network) z zaimplementowanym mostem DNS. Usługa ta, ma na celu, przede wszystkim zabezpieczenie połączenia internetowego w trakcie korzystania z WavesExchange. Działanie jest podobne do popularnych serwisów takich jak ProtonVPN, NordVPN czy PrivateInternetAccess.

W trakcie połączenia, system jest odcięty od wszystkich znanych domen, które narażają użytkownika na wyciek jakichkolwiek poufnych informacji.

Korzystamy z kombinacja adlist. Szczegółowa lista dostępna TUTAJ.

W ramach dopełnienia powyższej listy, zostały dodane również filtry Regex:

^ad([sxv]?[0-9]*|system)[_.-]([^.[:space:]]+\.){1,}|[_.-]ad([sxv]?[0-9]*|system)[_.-]
^(.+[_.-])?adse?rv(er?|ice)?s?[0-9]*[_.-]
^(.+[_.-])?telemetry[_.-]
^adim(age|g)s?[0-9]*[_.-]
^adtrack(er|ing)?[0-9]*[_.-]
^advert(s|is(ing|ements?))?[0-9]*[_.-]
^aff(iliat(es?|ion))?[_.-]
^analytics?[_.-]
^banners?[_.-]
^beacons?[0-9]*[_.-]
^count(ers?)?[0-9]*[_.-]
^mads\.
^pixels?[-.]
^stat(s|istics)?[0-9]*[_.-]

Sposób działania:

W momencie nawiązania połączenia z Serwerem SecureConnection, twoje połączenie internetowe jest przepuszczane w całości przez bramkę, która korzysta z DNS-bridge blokującego blisko trzy miliony szkodliwych domen, aby Internet odbierany przez Twój komputer był tak bezpieczniejszy, jak to możliwe. Zalecane jest aby korzystać z bezpiecznego połączenie przede wszystkich na systemach operacyjnych, które szczególnie narażone są na szkodliwe oprogramowanie i niebezpieczne skrypty internetowe (min. Microsoft Windows, Android, iOS)

Dla wyższego poziomu anonimowości wykorzystaliśmy również technologię Unbound. Jest to walidujący, rekursywny i buforujący resolver DNS firmy NLnet Labs. Lokalizacja Twojego publicznego IP również zostaje zamaskowana.

Funkcje Unbound:

  • Caching resolver z prefetchingiem popularnych elementów przed ich wygaśnięciem
  • Przekierowanie i serwer DNS over TLS, z walidacją domen
  • DNS over HTTPS
  • Minimalizacja nazw zapytań
  • Agresywne wykorzystanie DNSSEC-Validated Cache
  • Strefy autorytetu, dla lokalnej kopii strefy głównej
  • DNS64
  • DNSCrypt
  • DNSSEC validating
  • Podsieć klienta EDNS

SecureConnection jest dostępny bezpłatnie, wyłącznie dla członów społeczności Waves, którzy posiadają środki (minimum 10 WAVES) stakowane na oficjalnym nodzie WavesPolska.

Adres naszego Node:

3PHG2a8SXDe1uUtuKyieLAxhEksGkkqvrEw

Środki z mintingu nowych bloków zostaną przeznaczone na rozwój i wsparcie projektu WavesPolska.

Na podstawie id transakcji wydawane są certyfikaty umożliwiające połączenie przez WavesPolska SecureConnection


Połączenie z WXPL SecureConnection

Windows

Pobierz OpenVPN GUI, zainstaluj go i umieść profil w folderze ‘config’ w katalogu OpenVPN, np. w ‘C:\Program Files\OpenVPN\config’. Po zaimportowaniu, połącz się z serwerem VPN w systemie Windows, uruchamiając OpenVPN GUI z uprawnieniami administratora, klikając prawym przyciskiem myszy na ikonę w zasobniku systemowym i klikając “Connect”.

Android

Zainstaluj aplikację OpenVPN Connect, wybierz ‘Import’ z rozwijanego menu w prawym górnym rogu ekranu głównego, wybierz katalog na swoim urządzeniu, w którym przechowywany jest plik .ovpn i wybierz plik. Połącz się wybierając profil pod ‘OpenVPN Profile’ i naciskając ‘Connect’.

Linux

Zainstaluj OpenVPN używając menedżera pakietów (w tym przykładzie APT). Teraz, jako użytkownik root, utwórz folder /etc/openvpn/client i uniemożliw nikomu poza rootem wejście do niego (musisz to zrobić tylko za pierwszym razem):

apt install openvpn
mkdir -p /etc/openvpn/client
chown root:root /etc/openvpn/client
chmod 700 /etc/openvpn/client

Przenieś konfigurację i połącz się (wprowadź hasło):

mv whatever.ovpn /etc/openvpn/client/.
openvpn /etc/openvpn/client/whatever.ovpn

Naciśnij CTRL-C, aby się rozłączyć.

Mac

Możesz użyć klienta OpenVPN, takiego jak Tunnelblick. Oto przewodnik jak zaimportować konfigurację.

iOS

Zainstaluj aplikację OpenVPN Connect. Następnie przejdź do aplikacji, do której skopiowałeś plik .ovpn, wybierz plik, znajdź ikonę lub przycisk ‘Share’ lub ‘Open with’ i wybierz opcję otwarcia za pomocą aplikacji OpenVPN.
Zaproponuj zmiany poprzez portal GitHub lub skontaktuj się pisząc na email lub Telegram.