Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

ViresFinance

ViresFinance

Wprowadzenie

Czym jest vires.finance?

ViresFinance jest zdecentralizowanym protokołem płynnościowym opartym na Waves Blockchain, w którym użytkownicy, portfele i dapps mogą uczestniczyć jako deponenci lub pożyczkobiorcy. Depozytariusze zapewniają płynność na rynku, aby uzyskać pasywny dochód, podczas gdy pożyczkobiorcy są w stanie pożyczać w sposób ponad-zabezpieczony.

Dlaczego warto korzystać z vires.finance?

Vires.finance wykorzystuje mechanikę opartą na wspólnej puli środków, gdzie wszystkie zdeponowane środki w równym stopniu uczestniczą w działalności odsetkowej. Bazując na Waves Bockchain, wykorzystuje niezwykle niskie opłaty (~tylko kilka centów za transakcję), co czyni go bardzo atrakcyjnym zarówno dla depozytów i pożyczek o wysokim, jak i niskim wolumenie.

Jak korzystać z usługi?

Aby skorzystać z usługi, wystarczy dostarczyć preferowane aktywa. Po dostarczeniu, będziesz zarabiać pasywny dochód w oparciu o popyt na pożyczki na rynku. Deponowanie aktywów pozwala Ci pożyczać inne aktywa, wykorzystując zdeponowane aktywa jako zabezpieczenie. Dodatkowo, niektóre tokeny (na przykład WAVES i USDN) są bezpiecznie stakkowane w ekosystemie, aby uzyskać dodatkowy dochód dla deponentów.
Zaproponuj zmiany poprzez portal GitHub lub skontaktuj się pisząc na email lub Telegram.


Table of contents