Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

image

PuzzleSwap to giełda Automated Market Maker umożliwiająca tworzenie mega puli. AMM to giełda, która umożliwia natychmiastowe zawieranie transakcji za pomocą formuły matematycznej, która oblicza cenę wymiany. W przeciwieństwie do giełd wykorzystujących tradycyjny order book, tego typu narzędzie umożliwia natychmiastową wymianę dowolnej ilości tokenów.

Dlaczego Puzzle Swap jest inny? W klasycznym modelu AMM (zwanym CPMM) dozwolony jest handel tylko 2 aktywami w jednej puli. Zasadniczo oznacza to, że dostawcy płynności mogą umieścić maksymalnie 2 aktywa, które będą handlowane między sobą, na przykład WAVES <> USDN w puli WAVES/USDN. Puzzle Swap wykorzystuje inny model AMM, który pozwala na handel maksymalnie 10 aktywami w jednej puli. W Puzzle te pule nazywane są mega pulami. Podobny model na sieci Ethereum oferuje Balancer.

Czego można się spodziewać po Puzzle Swap

Mimo że PuzzleSwap rozpoczął działalność jako narzędzie dla użytkowników Waves Ducks, ma on stać się w pełni funkcjonalnym produktem DeFi, zwiększającym solidność całego ekosystemu.
Materiał opracowany przez QQryq, na podstawie dokumentacji PuzzleSwap


Table of contents