Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

ⓥ Zarządzanie

Co musisz wiedzieć o modelu dystrybucji dochodów

Dwa krytyczne składniki sukcesu tokenomiki to zarządzanie protokołem i zbieranie wyników decyzji podjętych przez głosujących.

Dlaczego warto zablokować VIRES?

Blokada VIRES odzwierciedla twoje zaangażowanie w zarządzanie protokołem. Dlatego daje ci możliwość podejmowania decyzji i bezpośredniego zarabiania na swojej części dochodów protokołu. Udział ten istnieje w postaci gVires.

Czym jest gVires?

gVires (g oznacza “governance (zarządzanie”) to jednostka miary twojego zaangażowania w przyszłość protokołu. Im więcej Vires zablokujesz, tym bardziej jesteś zaangażowany, a co za tym idzie, tym większą masz siłę głosu i tym większy udział w dochodach protokołu otrzymujesz.

Deprecjacja Vires Staking

Vires staking nie jest zobowiązaniem: użytkownicy zawsze mogą się wycofać i sprzedać swoje tokeny, pozostawiając społeczności podjętowanie decyzji. Dlatego staking nie zapewnia żadnej części przychodu protokołowi.Zaproponuj zmiany poprzez portal GitHub lub skontaktuj się pisząc na email lub Telegram.