Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Exchange

Przed wymianą powinieneś mieć co najmniej 0,005 WAVES, żeby zapłacić opłatę sieciową.

Dla par USDT-USDN i USDC-USDN minimalna kwota do wymiany to 10 USDT, 10 USDC lub 10 USDN.

  1. Podłącz swój portfel za pomocą Waves Keeper lub Waves Exchange.
  2. W menu bocznym wybierz Exchange.
  3. Wybierz parę kryptowalut.
  4. Wprowadź kwotę, którą płacisz. Sprawdź szacunkową kwotę, którą otrzymasz i kliknij Swap.
  5. Podpisz transakcję i ciesz się szybkością!

Uwaga: serwis nie jest przystosowany do dużych transakcji. Im większa ilość tokenów, które wymieniasz w stosunku do całkowitej podaży puli, tym większy wpływ na cenę.

Cena może się zmienić, jeśli inni użytkownicy dokonają wymiany przed tobą. Jednak ilość, którą otrzymasz, nie może być mniejsza niż podana w polu “Minimum received”. Jeśli ruch ceny jest zbyt duży, a minimalna kwota nieosiągalna, transakcja zostanie anulowana. Możesz wtedy dokonać wymiany po nowej cenie, jeśli chcesz.

Minimalna kwota jest obliczana na podstawie tolerancji poślizgu, czyli maksymalnego procentu ruchu cenowego, jaki możesz zaakceptować. Możesz zmienić domyślną wartość tolerancji poślizgu w ustawieniach.
Zaproponuj zmiany poprzez portal GitHub lub skontaktuj się pisząc na email lub Telegram.