Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Blockchain Bridge

Czym jest most blockchain?

Most blockchain jest łączem, które umożliwia komunikację i interakcję między dwoma systemami blockchain. Mosty blockchain, łącząc dwie sieci blockchain, pomagają dApps wykorzystać zalety obu systemów, zamiast tylko ich platformy hosta.
Bramka
Podczas dokonywania przelewu uważnie przeczytaj komunikat wyświetlany na ekranie.

Bramki kryptowalutowe są obsługiwane przez Waves.Exchange (WX). To okno dialogowe działa jako usługa typu front-end dla bramek. Vires.Finance nie zapewnia związanej z tym obsługi klienta, nie obsługuje ani nie utrzymuje tej usługi. Szczegółowe informacje znajdują się w Warunkach użytkowania Waves.Exchange i FAQ Waves.Exchange. W przypadku opóźnień w przetwarzaniu danych lub innych problemów należy skontaktować się z działem obsługi klienta WX.
Zaproponuj zmiany poprzez portal GitHub lub skontaktuj się pisząc na email lub Telegram.