Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Roadmap

 1. Introducing _TCI / Appearance on social media
  • sNSBT_TCI
  • sVIRES_TCI
  • sWX_TCI ❓
  • Community Proposed _TCI ❓
 2. WavesExchange Market Maker
 3. Stats website / Stats Telegram Bot
  • average APY
  • SC prices
  • treasury state
  • BA_TCI’s circulating supply
  • etc.
 4. WX Governance, Community Verification ❓
 5. Liquidity Pools at WavesExchange ❓
 6. Puzzle Custom Pool
 7. More _TCI releases
  • Algorithmic _TCI
  • SwopFi LP’s _TCI
  • WX Pools LP’s _TCI
  • other _TCI’s
 8. Governance Token
 9. IDO (SwopFi ❓ / PuzzleSwap ❓ / Self Hosted)
 10. BA_TCI’s Swap Platform
 11. Panta Rhei Staking Program 👀


UWAGA: Pamiętaj, że The Heraclitus Project jest we wczesnym rozwoju, a rynek TCI nie został jeszcze uformowany. Zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną, upewnij się, że rozumiesz ryzyko związane z obrotem aktywami DeFi.


Punkty ❓ na naszej roadmapie są uzależnione od poziomu adaptacji przez społeczność.