Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Spis Treści
  1. Walidator wxpl.club (PL)
  2. Node wxpl.club (EN)

Walidator wxpl.club (PL)

Dzięki współpracy z The Heraclitus Project uruchomiliśmy walidatora WavesPolska. Jest to inicjatywa udowadniająca, że w społeczności jest siła. Prowadzenie aktywnego node’a pokazuje, że jako kolektyw jesteśmy widoczni w łańuchu Waves oraz uczestniczymy w jego zabezpieczeniu.

Dołącz do nas:

3PHG2a8SXDe1uUtuKyieLAxhEksGkkqvrEw

Alias:

wxpl.club

Oferujemy 97% wszystkich mintowanych środków, dystrybuowane codziennie. Pobieramy opłatę w wysokości 3% na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia walidatora. Minimalny leasing pod regularne dystrybucje to 10 WAVES.


Node wxpl.club (EN)

Thanks to a partnership with The Heraclitus Project, we have launched the community node WavesPolska. Through this initiative, we want to prove that there is strength in the community. Running an active node shows that as a collective we are visible in the Waves chain and participate in securing it.

Join us:

3PHG2a8SXDe1uUtuKyieLAxhEksGkkqvrEw

Alias:

wxpl.club

We offer 97% of all minted funds, distributed daily. We charge a 3% fee to partially cover the cost of running the validator. The minimum lease for regular distributions is 10 WAVES.